Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte om Bugzilla 15.12.16.

Til stades: Lene, Duommá, Børre, Tomi, Maja, Sjur, Ailo, Trond

Slik vi bruker Bugzilla i dag:

 1. Feilrapportering
 2. Diskusjonsforum
 3. Hugseliste

Feilrapportering

Prosedyre for opning:

 1. Ha ein god tittel
 2. Repeter gjerne tittelen som første linje i opningskommentaren
 3. Rapporter slik at det er mogleg å repetere feilen
 4. legg gjerne til ein yaml-test eller annan test som får make check til å feila pga den rapporterte feilen

Prosedyre for lukking:

 1. Beskriv hvordan buggen er fiksa
 2. Test, fortrinnsvis ved å bruka døme frå den opphavlege feilmeldinga.
 3. legg gjerne til ein yaml-test eller annan test som får make check til å feila pga den rapporterte feilen, og som demonstrerer at feilen no er retta
 4. Sett status RESOLVED og FIXED
 5. Få aksept (t.d. av bugrapporterar)
 6. Lukk buggen: sett RESOLVED og C

Allment: skriv slik at andre enn du sjølv forstår det du mener :-)

Diskusjonsforum

Hugseliste