Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Parallelliseringsmøte 8.12.2011

Berit Merete, Børre, Ciprian, Sjur, Trond

Saksliste

Status quo for gullkorpus

Utfordringar med å avgjera om noko er parallelt:

Aksiom: den lineære strukturen er ukrenkeleg. Viss vi har inndata, er denne parallelliseringa god:

 <tu>
  <tuv xml:lang="sme">
   <seg>~
</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="nob">
   <seg>
</seg>
  </tuv>
 </tu>
 <tu>
  <tuv xml:lang="sme">
   <seg>35 ~
</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="nob">
   <seg>
</seg>
  </tuv>
 </tu>
 <tu>
  <tuv xml:lang="sme">
   <seg>Áviissa ásahedje ovttastumi bokte , gaskal ovdalaš Min Áigi ja Áššu áviissaid , ja almmuhuvvui vuosttaš gearddi guovvamánu 6. beaivvi 2008 .
</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="nob">
   <seg>Avisen ble til gjennom fusjonen mellom de tidligere avisene Min Áigi og Áššu , og ble første gang ~ 35 ~ utgitt 6 . Februar 2008 .
</seg>
  </tuv>
 </tu>

Gáldu: Mediabearráigeahčču 2009 2.4 Áviisafáladat

 <tu>
  <tuv xml:lang="sme">
   <seg>2.4.1 Ságat áviissas lassánan deaddilanlohku– sámegielat áviissain njiedjan</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="nob">
   <seg>2.4.1 Økt opplag for Ságat – nedgang for samiskspråklige aviser</seg>
  </tuv>
 </tu>
 <tu>
  <tuv xml:lang="sme">
   <seg>Landslaget for Lokalaviser ja Mediebedriftenes Landsforening almmuhit jahkásaččat deaddilanloguid mat maiddái muitalit Ságat ja Ávvira birra.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="nob">
   <seg>Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening publiserer årlig opplagstall som omfatter både Ságat og Ávvir.</seg>
  </tuv>
 </tu>
~/main$echo "2.4.1 Landslaget" | preprocess --abbr=gt/sme/bin/abbr.txt
2.4.1
Landslaget
~/main$echo "2.4.1 Landslaget" | preprocess --abbr=st/nob/bin/abbr.txt
2.4.1
Landslaget
~$echo "2.4.1. Landslaget" | preprocess --abbr=~/main/st/nob/bin/abbr.txt
2.4.1
.
Landslaget

Vi vil ha det slik, jf:

Jf. pdf:

</p>
  <p>2.4.1
</p>
  <p>Ságat áviissas lassánan deaddilanlohku– sámegielat
áviissain njiedjan
</p>
  <p>Landslaget for Lokalaviser ja Mediebedriftenes Landsforening almmuhit

  <p>2.4.1 Økt opplag for Ságat – nedgang for samiskspråklige
aviser
Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening publiserer

sme1 sme2 sme3 = nob1

Status quo for testbed for gullkorpus

Parallellføringa tar omtrent 12 timar. Det er mogleg med ein arbeidssyklus med arbeid kvar dag og ny parallellføring kvar natt.

Børre: Det beste er å gjere tmx om til rein tekst, og så diffe tekstane

Eit dokument med 1000 -element vil resultere i ei tekstfil på 1000 linjer, der kvar line er:

origspråksetning<TAB>omsetjingsspråksetning

Testbenken bør gje som resultat / rapport:

Resultat finnmarkulahka_web_letters.pdf.tmx: 1 - 84/632 = 86.7 %
Resultat Fil2:                1 - 84/632 = 86.7 %
Resultat Fil3:                1 - 84/632 = 86.7 %
Resultat Fil4:                1 - 84/632 = 86.7 %
...

pakka inn i eit passande xml-format. Forslag til xml-format:

<paragstesting>
 <testrun><!-- Add one for each test run at the top --></testrun>
 <testrun datetime="20111208-1234">
  <file name="abc" gspairs="634" diffpairs="84"/>
  <file name="xyz" gspairs="634" diffpairs="84"/>
 </testrun>
</paragstesting>

Filnamn: testruns.paragsxml

TILTAK

Arbeid framover

 1. Runde 1 - fredag
  1. Gjere ferdig dei 9 filene i gullkorpus (Berit Merete, Trond)
  2. Setje opp testbed for gullkorpus (Børre, Sjur)
 2. Runde 2 - fredag em
  1. Skaffe første runde av testresultat (Børre)
 3. Runde 3
  1. Forbetre preprosesseringa
   1. abbr.txt (Berit Merete, Trond)
   2. anchor.txt, (Berit Merete, Trond)
   3. parametrisering av tca2 (Børre)
 4. Runde 3x - måndag em
  1. Skaffe andre runde av testresultat (Børre)
 5. Runde 4
  1. Ord-parallellisering

Mål før møtet tysdag 13.12:

Neste møte

Tirsdag formiddag 13.12. kl 10