Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Parallelliseringsmøte 25.1.2012

Berit Merete, Børre, Sjur, Ciprian

Saksliste

status for gullkorpus

--corr fungerer som han skal (blir systematisk brukt og testa no). Men vi har kraftige regresjonar:

Orsakar:

TILTAK:

Mål: parallellføringa må tilbake til eller bli betre enn ho var før siste regresjon.

status for parallellføringa

Massive regresjonar, vi utsett det til neste møte.

status for fase 1 & 2

arbeid framover

Sjå over under Tiltak, og møtereferatet frå førre veke.

Neste møte

31.1. kl. 10.00 (norsk tid).