Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Parallelliseringsmøte 17.2.2012

Til stades: Berit Merete, Børre, Sjur

Saksliste

Status for gullkorpus

Ingen store endringar, ingen nye testresultat. Børre har retta eit par feil i gullstandarden (enno meir gull no), Berit Merete har lagt til i typos-lista.

Status for parallellføringa

Same som sist.

Status for fase 2

Status for ordparallellisering

Dette er Ciprian sitt felt, han er ikkje til stades, utsett til neste møte.

TMX

Børre har endra katalognamnet i $GTFREE slik vi vart samde om på førre møtet. Skal endra filendingane.

Berit Merete har lagt inn ein del nye skrivefeil i typos.txt.

Børre er nesten ferdig med konvertering til rein TMX, byggjer på det som kjem ut av preprocess, og fjernar ekstra mellomrom osb. som preprosess har lagt til.

Når tmx-filene er sjekka med stavekontroll og manuelt retta (og elles sjekka for feil), gjer vi ein svn-kopi over til $GTFREE/stable/.

TILTAK

Arbeid framover

Sjå Tiltak over og det førre møtereferatet.

Neste møte

Onsdag 22.2. kl 13:00