Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte om konvertering i korpus

Tilstede: Børre, Ciprian, Lene

Problemer med tca2

Bz. 2405

parallellerisings tca2 en svart boks

TILTAK:

Børre har testa hungalign og den fungerer omtrent likt, men hungalign er open source og er i bruk av et utviklermiljø

Bedre dokumentasjon for brukere

TILTAK:

pdf konvertering

Bz. 2416 og 2417

her er det mye som vi ikke kan styre, finnes det et verktøy for dette? noe vi kan kjøpe inn?

crawle tekster fra flerspråklige nettsteder

samediggi.no og nsr.no

TILTAK:

stable og prestable

Stable for filer som er kontrollert og evt er manuelt korrigert

TILTAK: