Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Lingvistmøte i Divvun

Saker:

gjennomgang av -ella-leksikonet i smj

Vi gjekk i gjennom, og omstrukturerte. Jf. svn-logg og innsjekking r62892.

Bugzilla

Lukk buggar når dei er fiksa!

Gjennomgang av yaml-testinga, eksempel frå sma

Alle har: yaml tests enabled: no, så vi hoppar over det no. Sjur installerer det som trengst i Tromsø neste veke.

The snjierrá-bug

[http://giellatekno.uit.no/bugzilla/show_bug.cgi?id=1436]

The bad and the ugly suggestion:

snjierrá: SNJIERRÁ ;

LEČICON SNJIERRÁ
:snjierrá MUORRA ;
:sjnjierrá MUORRA ;

snjiltjas: SNJILTJAS ;

LEČICON SNJILTJAS
:snjiltjas SJÆVNNJAT ;
:sjnjiltjas SJÆVNNJAT ;

The good suggestion: Use a twol rule :) - Done! Bug solved.

IJVE-bug i sma?

Det var ïjve i lemma, men ijve i stammen, dermed kræsja lemmatesten. No er alle lemma endra til norm-form, og buggen er fiksa.