Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Lingvistmøte

Til stades: Inga, Maja, Sjur, Thomas

Saker:

Derivasjon eller leksikalisering?

Ja takk!

Men: for stavekontrollen kan det vera bra å slå av visse derivasjonar, og heller leksikalisera, for å få ein mindre stavekontroll.

Fixa feil i testresultata for lemmatesting

historie-

ishockeyhistovrije - isolert form ishockeyhistorije/-a - i samansetjingar?

ishockeyhistovrije + gærja = ??? ishockeyhistovrijegærja

ishockeyhistoriagærja - sub
ishockeyhistoriegærja - standard
ishockeyhistovrijegærja - standard + lemma

orre + stoere (bug 1463)

[http://giellatekno.uit.no/bugzilla/show_bug.cgi?id=1463]

orre stoere

stems-adj:

stoere: STOERE ; !LA

affiks-adj:

LEXICON STOERE ! This is hopeless, stoerebe-stoeremes bør subbes, men hvorfpor går det ikke?
    :stoerr e_E_EVENNOCOMP ;
+Err/Sub:stoer e_E_EVEN ;
+Err/Sub:stuerre EVENCOMPONLY ;
+Err/Sub:stoerre EVENCOMPONLY ;
         STOERE_COMP ;

LEXICON STOERE_COMP
     :stuerie EVENCOMPONLY ;
 +Err/Sub:stuerie EVENSUPONLY ;
     :stööre MES ;
     :stuerie DIMCOMP ;

GJERELISTE:

Andre feil

SMA

    - ERROR: Sublexicon is mentioned but not defined. (ah_AH_AN_ODD) ***
    - Warning: Sublexicons defined but not used:
   ATTR_ODD