Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Lingvistmøte

Til stades: Inga, Maja, Sjur, Thomas

Saker:

Testdata i lexc-filene

Spesifikasjonar

## €fst-type:
  Specifies the fst-type to run a test set against, must be followed by the
  test name, and must be the first line in a test set.
## €
  print positive test data to output
## $
  print negative test data to output

Ei yaml-fil ser slik ut:

Tests:
 Adjective - båadtsah: #
  båadtsah+A+Attr: båadtsah
  båadtsah+A+Sg+Nom: [ båadtsan, båadtsa, båadtsode]

I lexc blir dette sjåande slik ut:

## €gt-norm: @LEXNAME@ - båadtsah
## € båadtsah  båadtsah+A+Attr
## € båadtsan  båadtsah+A+Sg+Nom
## € båadtsa   båadtsah+A+Sg+Nom
## € båadtsode  båadtsah+A+Sg+Nom

make check TESTS=run-gt-norm-yaml-testcases.sh

Subtest 5 - xerox: Testing ./adjectives-affixes_gt-norm.yaml using ./../../../src/analyser-gt-norm.xfst

[FAIL] Test 0: adjectives on ah an - båadtsah (Lexical/Generation) 1/2/3
[FAIL] Test 1: adjectives on ah an - båadtsah (Surface/Analysis) 1/3/4
-----------------------------------------------------------
Test 0: adjectives on ah an - båadtsah (Lexical/Generation)
-----------------------------------------------------------
[PASS] båadtsah+A+Attr => båadtsah
[FAIL] båadtsah+A+Sg+Nom => Missing results: båadtsode
[FAIL] båadtsah+A+Sg+Nom => Unexpected results: båadtsan

Test 0 - Passes: 1, Fails: 2, Total: 3
---------------------------------------------------------
Test 1: adjectives on ah an - båadtsah (Surface/Analysis)
---------------------------------------------------------
[PASS] båadtsah => båadtsah+A+Attr
[FAIL] båadtsode => Missing results: båadtsah+A+Sg+Nom
[FAIL] båadtsode => Unexpected results: båadtsoeh+A+Sg+Nom, båadtsode+Adv

Test 1 - Passes: 1, Fails: 3, Total: 4

Pga ein feil i konverteringa av yaml-testar i lexc, må vi i ein periode skriva testar som inneheld fleire alternative ordfomer på denne måten:

## €gt-norm: adjectives on ah an - båadtsah
## ¥ båadtsah+A+Attr:  båadtsah
## ¥ båadtsah+A+Sg+Nom: [båadtsan, båadtsa, båadtsode]

Dvs bruka !!¥ i staden for !!€ . Deretter skriv ein testdata akkurat som i yaml-fila.

Etter å ha skrive om testdata til dette formatet, vart testresultatet dette:

Test 0: adjectives on ah an - båadtsah (Lexical/Generation)
-----------------------------------------------------------
[PASS] båadtsah+A+Attr => båadtsah
[PASS] båadtsah+A+Sg+Nom => båadtsan
[FAIL] båadtsah+A+Sg+Nom => Missing results: båadtsode, båadtsa

Test 0 - Passes: 2, Fails: 2, Total: 4
---------------------------------------------------------
Test 1: adjectives on ah an - båadtsah (Surface/Analysis)
---------------------------------------------------------
[PASS] båadtsah => båadtsah+A+Attr
[PASS] båadtsan => båadtsah+A+Sg+Nom
[FAIL] båadtsa => Missing results: båadtsah+A+Sg+Nom
[FAIL] båadtsa => Unexpected results: båedtsedh+V+TV+Ind+Prs+Sg3
[FAIL] båadtsode => Missing results: båadtsah+A+Sg+Nom
[FAIL] båadtsode => Unexpected results: båadtsoeh+A+Sg+Nom, båadtsode+Adv

Test 1 - Passes: 2, Fails: 5, Total: 7

Taggar for unormerte former og ord

Inga vil innføra ein tagg som viser at Divvun har normert utan at det finst offisielt vedtak. Då vil det vera lettare å finna ting i etterhand, både for å dokumentera ein viss bruk, og som grunnlag for normeringsdiskusjonar.

Kva med: +Use/DNorm? Vi treng òg motsetnaden: +Use/NotDNorm.

Etter at vedtak er gjort, vil vi sjølvsagt retta oss etter det, og fjerna taggane. Taggane kan brukast til å henta ut statistikk om frekvens av ulike former, og ev. slik at vi berre tek med +Use/DNorm i stavekontrollen.

Taggane må førast inn forsiktig, slik at vi er sikre på at vi ikkje skiplar kompileringa og funkjsonaliteten til ulike program og tenester.