Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Lingvistmøte

Til stades: Inga, Maja, Sjur, Thomas

Saker:

Arbeid framover mot neste oppdatering av sma, smj (og sme)

SMA

Forbetring av handteringa av kortpassivar i SMA:

SMJ

SME

Fellesnamn (smi-namna)

Lang diskusjon om problema med fellesnamna, særleg samiske namn i felleslista. Vedtak: ingen samiske namn i felleslista, berre framande namn. Dei samiske namna skal flyttast til dei språkspesifikke leksikona, + at ein manuelt for kvart språk legg inn dei viktigaste namna frå dei andre samiske språka.

Ny vurdering etter at dei samiske namna har vorte flytta ut.

GJERELISTE:

Testing