Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Lingvistmøte 17.4.2013

Til stades: Inga, Maja, Sjur, Thomas

Saker:

Propernoun-konvertering og -tilpassing

Det er tre oppgåver:

Avklara lingvistikken

Problemområde: i-finale namn. Nokre døme:

Aakenusjärvi:Aakenus^järvi ACCRA-plc ;
Ahomäki:Aho^mäki ACCRA-sur ;
Akureyri ACCRA-plc ;
Vivi ACCRA-fem ;
Vivvi ACCRA-fem ;
Åsli:Ås^li ACCRA-fem ;
Översti:Över^sti ACCRA-sur ;
Øfsti:Øf^sti ACCRA-sur ;
Ørnhøi:Ørn^hø DUBAI-sur ;
Østli:Øst^li ACCRA-sur ;

I SME blir alle bøygde som likestava, dvs ved å leggja på ein -s i lokativ, uavhengig av uttalen hjå den enkelte. I SMA og SMJ bør dei delast i to, etter kva slags stavingstype dei fell inn under (likestava og ulikestava).

I SMA mener Maja det er klart, da i-navn må bli ODD, de vil tilsvare -ije-stammen i sørsamisk. HVis det skulle være EVEN, med -ie-stamme, blir det en omlydsregel som ikke passer til NAVN, f.eks navntet ‘Vivi’- skulle da bli ‘Vævan’(som høres helt rart ut!:-). Maja mener at i-navn får samme paradigme som ‘rovkije’. ‘rovkije’ kan høres ut som et likestavelsessubstantiv ‘rovkie’, men det er egentlig et ODD-substantiv ‘rovkije’. Men, denne kan være litt vrien, fordi -ss- i illativ, kan nesten høres ut som enkel -s- jfr. diskusjonen om “skiebtjeles” :-)

I SMJ bøyes noen som like og noen som odd. De fleste er odd.

SMJ-klassifisering:

Aakenusjärvi:Aakenus^järvi ACCRA-plc ; ! odd jij (järvis *järvij ?järvijij)
Ahomäki:Aho^mäki ACCRA-sur ;      ! odd aj/jij
Akureyri ACCRA-plc ;          ! odd aj
Vivi ACCRA-fem ;            ! even Vivij
Vivvi ACCRA-fem ;           ! odd Vivvijij
Åsli:Ås^li ACCRA-fem ;         ! odd aj
Översti:Över^sti ACCRA-sur ;      ! odd Øverstiaj
Øfsti:Øf^sti ACCRA-sur ;        ! odd Øfstiaj
Ørnhøi:Ørn^hø DUBAI-sur ;       ! odd aj
Østli:Øst^li ACCRA-sur ;        ! odd aj

Aakenusjärvi
Aakenusjärvia
Aakenusjärviav
Aakenusjärvijin
Aakenusjärvijis/Aakenusjärvis
Aakenusjärvijijn

SMA-klassifisering: OK rivgu –> rovkije ``` ie - Aakenusjärvi:Aakenus^järvi ACCRA-plc ; ! ODD -EVEN Sølvi -> Selvie -> Selvijasse Ahomäki:Aho^mäki ACCRA-sur ; ! ODD Akurey-ri ACCRA-plc ; ! ODD Vivi ACCRA-fem ; ! odd Vivvi ACCRA-fem ; ! odd Ås-li:Ås^li ACCRA-fem ; ! EVEN - Över-sti:Över^sti ACCRA-sur ; ! EVEN - tid -tïjje Øfs-ti:Øf^sti ACCRA-sur ; ! EVEN - ijese Ørnhøi:Ørn^hø DUBAI-sur ; ! odd Øst-li:Øst^li ACCRA-sur ; ! som politi - EVEN _ lïjjese


## Konverteringsskript

Det ligg i:

src/scripts/smi-sm[aj]-conversion.pl ```

Sjekka og tilpassa leksikon

Vi ventar til lingvistikken er klar.