Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Lingvistmøte

Saker:

$GTFREE/goldstandard/orig/sme/ inneheld dei nordsamiske tekstene, tilsvarande for dei andre språka:

cd $GTFREE/goldstandard/orig/sme/

Thomas byrjar å jobba no med nordsamisk, i fyrste omgang med dei filene som ikkje kjem frå Lene. Sjur sjekkar med Lene om filene hennes er ferdige for Thomas, og om ho kan leggja dei inn som enkelt-tekstar.