Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Saker:

Diminutivar

Av namn, helst fornamn. Produktivt for samiske namn, men mest brukt i tale.

Vi legg inn dim-avleing for samiske namn, i små steg og gradvis. Test for kvar stammetype, legg inn yaml-testar for kvar stammetype og bøyingsklasse.

Possessivar

Merk uvanlege possessivar frå stavekontrollen med +Use/-Spell. På lengre sikt ville det vera bra å merka skrivefeil-som-possessiv som +Err/xxx.

tjåhkanibmes    tjåhkanit+V+IV+Der/NomAct+N+Sg+Nom+PxSg3  <== bør få raud strek

tjåhkanimes 	tjåhkanit+V+IV+Actio+Ela
tjåhkanimes     tjåhkanibme+N+Sg+Ela

Heilt bort:

barggám barggat+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Acc+PxSg1
barggám barggat+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Gen+PxSg1
barggám barggat+V+TV+Der/NomAg+N+Sg+Nom+PxSg1

Possessivar som ikkje lett kan vera skrivefeil kan stå, medan slike som ofte opptrer som ekteordsfeil bør fjernast frå stavekontrollen.

Komparering i sma

-es -asse: er ` -asse` i sma egentlig en bøyningsstamme? dette er ikke konskevent behandlet i Bergsland. sammenlign med smj og sme.

Døme:

ööhpehts

aelhkemes - +A+Sup+Sg+Nom
aelhkiemassem - +A+Sup+Sg+Acc

boejhkehts +N+Sg+Nom (veiledningshefte)
boejhkehtasse - bøyingssstamme?

Jmf samansette ord:

boejhkehts-plaaretje vs boejhkehhtasse-plaaretje

Den fyrste er rett, den andre er vanleg men feil.

I Bersland&LMM:
boejhkehtasse, boejhkehts = forklaring, lærdom

med både -asse og -ehts som SgNom

I smj: