Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte om samansetjingar 4.11.2016

Til stades: Maja, Linda, Thomas, Lene, Trond, Sjur, Sandra

Saksliste

Samansetjing i sørsamisk

Maja gjekk gjennom ein typologi av forledd.

Visse av Cmp/XXX-taggane (t.d. +Cmp/SgGen for propernouns) stemmer ikkje med innhaldet (t.d. har vi SgGen for stiar som ikkje har genitiv).

Tiltak til neste møte: Gjennomgang og komplettering av taggar + ny korpusanalyse med forbetra statistikk.

Samansetjing i nordsamisk

sme-adjektiver som ikke har attributt som kan stå aleine, men de inngår i sammensetning:

goikkis - tørr
goikemuorra - tørrved
goikkis+CmpN/SgN+CmpN/PlG+Sem/Hum:goj'kis BOAKKAS ; goikkis er Sg+Nom
goike+A+Attr+Err/Lex+Cmp#muorra+N+Sg+Nom
goike+N+Cmp/SgNom+Cmp#muorra+N+Sg+Nom

bonju+Sem/Dummytag:bonju FINJU- ;
finju+Sem/Dummytag:finju FINJU- ;
vinju+Sem/Dummytag:vinju FINJU- ;
...

Neste møte

tysdag 15.11. kl 13.00