Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Graammatikkontrollmøte 26.6.2019

saker:

VI MÅ VITA AT VI KLARAR Å FANGA OPP ALLE FEIL SOM STAVEKONTROLLEN FANGA TIDLEGARE!

Dvs vi må testa med same materiale, både stavekontroll og gramcheck-stavekontroll, og sjå at vi finn (minst) like mange feil, og at det er dei same feila vi finn.

Etter det kan vi sjå på andre ting.

convert2xml

ccat

gramcheck.py:

Anna