Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Meeting

Topics

Oppsummering av 2011 og halve 2012

Planane for resten av 2012

Kommunikasjon

(møter - vil vi ha måndagsmøtene tilbake?)

Ikkje dei gamle måndagsmøta. Men gjerne korte møte der vi går raskt gjennom ting som skal gjerast. Gjerne møte kvar veke, men berre Divvun.

Ferie

Namn Tid
Børre 16.7.-5.8., 20.-26.8, 10.-16.9
Thomas 25.6. -27.7.
Maja 9.7.-3.8.?
Sjur 29.6.-3.8.
Tomi 18.6 - 8.7, 16.7 - 29.7