Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi, Thomas Tid: 11.00 norsk tid, 3.9.2012

Saker:

oppsummering av førre veka

Børre:

Inga:

Maja:

Ekstern svn-tilgang for $GTBOUND er problematisk. Dei som har tilgang er Maja, Børre og Michael Rießler.

Thomas:

Tomi:

prosjektstatus:

korpus

215 feil, mesteparten er “too low mainlang”. Ein del er fleirspråklege, ein del må endrast til einspråklege for å slå av språkattkjenning. Minst 5 arbeidsdagar enno før alle er fiksa.

android-tastatur

Har laga tastatur, er omtrent det same som Trond laga (men sjekka ikkje då det vart implementert). Det er sjekka inn i apps/mobile/....

Har prøvd å byggja Android for å testa ut tastaturet. Det ser ut til å vera den enklaste måten å testa tastaturet på. For å få tastaturet inn på maskinene:

Vi må undersøkja meir korleis tastatur blir inkludert i ferdige distribusjonar, for å sikra oss at dei samiske tastatura blir med heilt fram til brukarane. Vi må melda oss på Android-dev-lister.

risten2

Filtering is almost in place. Some errors in eXist fixed during the weekend (StackOverflowError).

sme - leksikalisering

Halvferdig med vuohta-leksikalisering.

PLX-konvertering

Nothing happened last week.

korpusinnsamling

Maja: Det går enormt mykje tid til å administrera korpusinnsamlinga - kan vi få andre til å gjera ein del av administrasjonen?

denne veka

Børre:

Thomas:

Tomi:

Maja:

Inga: