Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

Viktige saker frå sist veke

rutinar

denne veka

Inga har kalt inn til eit normeringsmøte i Tysfjord. Heidi Andersen, Kåre Tjihkkom, Solvår Turi, Anders Kintel, Bruce Moren-Duolljá, Svenn-Egil Moren-Duolljá, Harriet Aira, Lars Filip Paulsen, Samuel Gælok, May Judith Amundsen, Ingrid Kintel, Arnhild Lindbach, Britt-Inger Tuorda, Lill Tove Paulsen. Fredag kl 10.00.

Sjur vil prøva å gjera ferdig dei ulike transducarane i ny infra, og med full hfst-støtte.

Risten2-møte onsdag ettermiddag, kl 13 norsk tid.

Lingvistmøte torsdag kl 9.30