Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi

Saker:

Hovudsaker frå sist veke

Rutinar

E-post frå brukarane (til feedback@divvun.no):

Denne og neste veke

Neste Tromsø-møte

Neste tur til Tromsø: veke 46, 12-16.11.

Neste møte

Måndag 22.10