Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi

Saker:

Hovudsaker frå sist møte, 8. oktober

MAKS 3 punkt pr pers! :)

Konferanserapport

TERMINTRA: wikimedia som redigeringsplattform for terminologi Taleteknologiseminar: talegjenkjenning ikkje umogleg for samisk, lærerikt om talesyntese SLTC: Korp og Karp som alternativ til Glossa og Deepdict

Prosjekt

Denne veka

Lingvistmøte fredag: kl 10.

Neste møte

Måndag 5.11. kl 12.30