Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi

Saker:

Hovudsaker frå sist veke

Prisutdelinga - oppsummering

Muntleg referat frå Sjur. Flott markering av arbeidet vårt!

Informasjonsavdelinga ved UiT hadde tatt helg :-(

Bugzilla-status

Denne veka

Aajege-møte: tysdag kl 13 Lingvistmøte: onsdag kl 9.30

*Inga - Bli ferdig med Yaml

*Maja **yaml **missinglist fra Elgå **bugs **adj-documentation **Se buglista for oppgaver - lingvistmøte - meld inn problemstillinger

Neste møte

Måndag 3.12. kl 12.30