Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi

Saker:

Hovudsaker frå sist veke

Bugzilla-status

Denne veka

Aajege-møte: tysdag kl 12.30 Lingvistmøte: onsdag kl 9.30 Spellermøte kvar dag kl 13.30, on Friday 14.00

Neste møte

Måndag 10.12. kl 13.00