Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

Topp-3 saker sidan sist

Status for speller

Lansert!

Problem med den offisielle nettsida for lulesamisk - mange sider og lenker som ikkje funkar i Windows-dokumentasjonen.

Einaste tilbakemeldinga: Audun Lona peikar på manglande støtte og prioritering av Windows-brukarar.

Bugzilla-status

Reviderte vårplanar

Ferdig: | Dato | Ooppgåve | — | — | 1.2. | korpuskonvertering, python | 6.2. | PLX-oppdatering for SME

Dato Ooppgåve
11.2. talesyntese - ny utlysing
1.3. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
1.3. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
4-8.3. Nordplus workshop i mars (veke 10)
15.3. Risten2 - søking/ordboksportal - beta
15.3. termredigering - wikimedia-basert - HU, Sjur, Tomi, Børre
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
31.12. Aajege-prosjektet
grammatikkontroll - språkleg arbeid
Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

Vinterferie

denne veka

Neste møte

  1. februar kl 13.