Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

Topp-3 saker sidan sist

Status for Hunspell-speller

Programmet som omformer (PLX-)ordlister til hunspell .dic og .aff filer er i ferd med å bli fornyet.

Risten2 - status

Tomi has been reworking the web view and done REST interface in risten-eXist. (129.242.102.171:8080/risten) Updated version ready for demo by Wednesday morning.

Møte med Sametinget

Nordplus-samling

Neste veke, Thomas blir med for nordsamisk (vi bruker materialet til Lene, som er stort nok for formålet vårt). Vi inviterer Lene til å prata om det nordsamiske materialet.

Sjur og Inga lagar program denne veka.

Bugzilla-status

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
11.2. talesyntese - ny utlysing
1.3. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
1.3. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
4-8.3. Nordplus workshop i mars (veke 10)
15.3. Risten2 - søking/ordboksportal - beta
15.3. termredigering - wikimedia-basert - HU, Sjur, Tomi, Børre
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
31.12. Aajege-prosjektet
grammatikkontroll - språkleg arbeid
Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

Neste møte

  1. mars kl 13., ev. neste veke om vi får det til å passa.