Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

Topp-3 saker sidan sist

Status for Hunspell-speller

Hunspell-konverteringa burde vera funksjonell igjen i morgon, etter at ho har vorte kraftig skrive om pga endra PLX-konvertering.

Risten2 - status

Tomi har byrja arbeided med artikkelvising. Meir eller mindre siste versjon finst på [http://divvun.no:8080/risten/].

Korpus-arbeid

Børre ser på manglande korpusmateriale innimellom anna arbeid.

Bugzilla-status

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
11.2. talesyntese - ny utlysing
22.3. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
22.3. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
15.3. Risten2 - søking/ordboksportal - beta
15.3. termredigering - wikimedia-basert - HU, Sjur, Tomi, Børre
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
31.12. Aajege-prosjektet
grammatikkontroll - språkleg arbeid
Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

Neste møte

  1. mars kl 10.