Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

Topp-3 saker sidan sist

Status for stavekontrollar

Hunspell

Har byrja å sjå på om det er mogleg å koda ein del leksikaliserte samansetjingar som prefiks + stamme (ikkje-siste del i samansetjingar må kodast som prefiks i Hunspell). Det må gjerast for å redusera storleiken på dic-fila, som nett no er alt for stor og gjer at stavekontrollen blir langsam.

HFST+Voikko

Det nærmar seg lansering for libvoikko 3.6.

Risten2 - status

Got the proxy server to work, the REST api is open to the world, the rest of the eXist installation can now be protected (and probably should be).

The old terminology has been converted to dict format, but the conversion is not perfect yet, needs to be improved & corrected.

MediaWiki/termredigering

Alle utvidelser unntatt den termspesifikke delen er installert. URL til termwikien er: [http://gtsvn.uit.no/termwiki]

svn-flytting

For å unngå at vi mistar svn i påska (det er fleire som skal arbeida med artiklar i lag då), må vi flytta svn-repositoria frå victorio til gtsvn seinast i morgon. Samtidig må DNS-oppslaga oppdaterast slik at gamle URL-ar funkar med ny server. Børre gjer dette.

I same samanheng: vi bør installera eit gyldig sertifikat for svn-repositoria, slik at brukarane ikkje får melding om eit ugyldig eller mistenkeleg sertifikat.

Skriftleg:

OK?

konferansar og fagleg utvikling

Sjur skal til NoDaliDa 2013 (i mai i Oslo). Alle kan dra på (minst) ein konferanse eller anna fagleg relevant i år.

Easter-holiday

Namn Dato
Thomas No holiday :(, working from Ruoŧŧa, probably not regular hours
Inga No holiday, jobber fra Kauto uke 13 & 14.
Børre No holiday
Tomi No holiday
Sjur 27.3. + 2.4., 3.4. kort dag

Bugzilla-status

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
26.3. flytta svn-repo til gtsvn
5.4. mediawiki-servar på plass for terminologiredigering
5.4. SD- og mekanikktermane konverterte og importerte
5.4. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
5.4. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
10.4. Juss-termane konverterte og importerte til Risten2 og mediawiki
10.4. beta av Risten2
23.4. TTS-søknadsfrist
30.4. TTS-leverandør vald
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
31.5. Risten2 ferdig
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
haust alle delar av omsetjingsarbeidsbenken på plass, kurs for SD-oms.
31.12. Aajege-prosjektet
Konvertere Kintels ordbok
grammatikkontroll - språkleg arbeid
Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

Neste møte

  1. april kl 13.30.