Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

Topp-3 saker sidan sist

Status for stavekontrollar

Hunspell

Arbeidet går framover, men det krev framleis ein del arbeid for å handtera leksikaliserte samansetjingar på ein effektiv måte.

HFST+Voikko

Ikkje noko nytt.

Risten2 - status

Det finst ein pre-beta-versjon på [http://divvun.no:8080/risten/]. Test og meld tilbake!

Vi må bli ferdige med beta til Tana-samlinga som SD held tysdag og onsdag neste veke.

MediaWiki/termredigering

Alle utvidelser unntatt den termspesifikke delen er installert. URL til termwikien er: [http://gtsvn.uit.no/termwiki]

svn-flytting

Alle repoar bortsett frå $GTBOUND er synkronisert, og kan takast i bruk når som helst berre ekstern tilgang blir fiksa.

Bugzilla-status

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
10.4. mediawiki-servar på plass for terminologiredigering
11.4. SD- og mekanikktermane konverterte og importerte
12.4. Juss-termane konverterte og importerte til Risten2 og mediawiki
12.4. beta av Risten2
19.4. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
19.4. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
23.4. TTS-søknadsfrist
30.4. flytta svn-repo til gtsvn
30.4. TTS-leverandør vald
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
31.5. Risten2 ferdig
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
haust alle delar av omsetjingsarbeidsbenken på plass, kurs for SD-oms.
31.12. Aajege-prosjektet
Konvertere Kintels ordbok
grammatikkontroll - språkleg arbeid
Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

Nærmaste framtid etter denne veka

Neste møte

  1. april kl 13.30.