Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

Topp-3 saker sidan sist

Stavekontrollarbeid

Førre veka

Framover:

NoDaLiDa-CG-workshop

Alle ordnar reisa sjølv - hugs søknad!

Risten2-status

Continued work since the last meeting. Ny versjon er mykje raskare enn den gamle.

MediaWiki/termredigering

Ingen ting nytt sidan sist.

svn-flytting

Vi har flytta! Sertifikatet ser ut som det fungerer som det skal, det òg.

Bugzilla-status

Korpus

Arbeidet med sme og sma bør koordinerast med Nordplus-prosjektet.

Reviderte vårplanar

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
7.5. TTS-søknadsfrist
10.5. TTS-leverandør vald
10.5. mediawiki-servar på plass for terminologiredigering
11.5. SD- og mekanikktermane konverterte og importerte
12.5. Juss-termane konverterte og importerte til Risten2 og mediawiki
12.5. beta av Risten2
19.5. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
19.5. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
31.5. Risten2 ferdig
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
haust alle delar av omsetjingsarbeidsbenken på plass, kurs for SD-oms.
31.12. Aajege-prosjektet
Konvertere Kintels ordbok
grammatikkontroll - språkleg arbeid
Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

denne veka

neste møte

Måndag 6. mai kl 13.30