Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

Topp-3 saker sidan sist

Stavekontrollarbeid

Førre veka

Framover:

NoDaLiDa-CG-workshop

Alle ordnar reisa sjølv - hugs søknad!

Risten2-status

Continued work since the last meeting. Ny versjon er mykje raskare enn den gamle.

TODO: Setup a server soon.

MediaWiki/termredigering

Ingen ting nytt sidan sist. Send purring (Sjur)

Bugzilla-status

Korpus

Arbeidet med sme og sma bør koordinerast med Nordplus-prosjektet.

For korpustekst som krev samtykkje (sjølv om dei går inn i GTFREE), bør ein leggja relevant korrespondanse inn i $GTPRIV/corpus/sm(aej)/. Lagra e-post-fil direkte i svn, som dokumentasjon på korrespondansen og på at forfattaren har sagt ok til at vi kan leggja tekstane inn i korpuset. Legg inn fil-url i xml-fila der vi dokumenterer korpusarbeidet.

I xml-fila treng vi eit kommentarfelt der ein t.d. kan skriva inn merknader om tekstar som er så små at det ikkje er verdt å leggja ned arbeid på dei. Xml-fila finner man i $GTHOME/xtdoc/sd/src/documentation/content/xdocs/adm/legal/writers-and-books.xml.

Reviderte vårplanar

Dato Oppgåve
7.5. TTS-søknadsfrist
10.5. TTS-leverandør vald
10.5. mediawiki-servar på plass for terminologiredigering
11.5. SD- og mekanikktermane konverterte og importerte
12.5. Juss-termane konverterte og importerte til Risten2 og mediawiki
12.5. beta av Risten2
19.5. stavekontrollar for Hunspell (InDesign + OpenOffice/LibreOffice)
19.5. stavekontrollar for HFST (OpenOffice/LibreOffice/Windows8)
31.5. grammatikkontroll - teknisk arbeid (Francis)
31.5. nye PLX-stavekontrollar for SMJ og SMA = språklege oppdateringar
31.5. Risten2 ferdig
30.6. Nordplus-prosjekt heile våren
čađat meir ny infra
čađat korpusinnsamling
haust alle delar av omsetjingsarbeidsbenken på plass, kurs for SD-oms.
31.12. Aajege-prosjektet
Konvertere Kintels ordbok
grammatikkontroll - språkleg arbeid
Korpus-søkegrensesnitt (Korp og Karp, GU)

Sommarferien

Siste Divvun-samling før sommarferien blir ???

denne veka

neste møte

Fredag 10. mai kl 11.00