Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Sjur, Thomas

Borte: Maja, Tomi (begge på reise)

Saker:

Topp-3 saker sidan sist

Stavekontrollarbeid

Hunspell

Samansetjing fungerer, men det er vanskeleg å takla PLX-samansetjingskodane, og det vart umogleg å koda leksikaliserte samansetjingar som prefiks + stamme.

Hunspell:

Status pr i dag:

Som tidlegare, så held vi oss til to versjonar av Hunspell:

Å GJERA:

Hfst

Ny versjon på gang til Nodalida.

PLX

Korpus

Thomas har ikkje byrja med sme, ventar på Sjur. Sjur pratar med Lene for å sjekka stoda for sme-tekstene. Nordplus-møte seinare i dag.

TTS

Det kom inn eitt tilbod, frå Acapella. Vi set i gang i sommar.

Ymse

Maja og Inga fer til Kiruna 3.-5.6., på språksentermøte.

Denne veka