Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Sjur, Maja, Tomi

Borte: Thomas (på ferie)

Saker:

Topp-3 saker sidan sist

kort frå Nodalida

Børre:

Inga:

Tomi:

Konklusjonar:

Kort frå Røyrvik-turen

Fleire gode førelesingar (sjå programmet). Maja fekk tid på slutten av dagen, 15-20 min. Folk flest kjenner ikkje til alle verktya våre, vil gjerne ha besøk av oss for å få demonstrasjonar, opplæring og få programma installert.

Torsdag og fredag samtalar med informantar og terminologigruppa i NSS/Giellagáldu.

Stavekontrollarbeid

Hunspell

Status: Børre har fiksa einbokstavsforslaga og hotealla-lusa. laš-derivasjonar får ikkje liten fyrstebokstav.

Å GJERA:

Hfst

Sjur har arbeidd mykje med å laga ein Mac-versjon som kan distribuerast. Tommi har ein versjon for Linux som ligg ute til nedlasting, og som bør testast. Vi manglar nokon som kan laga Windows-versjonen!

PLX

Risten2 - status

Vi hadde eit møte i Oslo i etterkant av Nodalida med tanke på å synkronisera arbeidet med Risten2 og NDS. Målet er å bruka same ordboksserver for begge, men med ulike brukargrensesnitt (UI). I den samanhengen vil vi flytta ordboksserveren til gtweb.uit.no.

Å gjera:

Korpus

TTS

Det kom inn eitt tilbod, frå Acapella. Vi set i gang i sommar.

Bugzilla-status

Ymse

Inga fer til Kiruna 3.-5.6., på språksentermøte. Maja må dessverre bli i Tromsø.

Denne og neste veke