Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Saker:

Windows-installerar

Inga: be admin på Árran om å testa den nye installeraren Alle andre: testa så mykje som mogleg på så mange datamaskiner som mogleg

Målsetjing: leggja ut ny Windows-installerar for Divvun før veka er over.

Møte denne veka