Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Saker:

Windows-oppdateringa

Oppdater omsetjingane av framsida. - Gjort på møtet.

Ei tilbakemelding frå Thomas:

“jag får inte den hær till å funka, men antagligen ær d detta som ær orsaken:

har en Divvun-version från 2011 tydligen, men den “finns” inte, men nuvviDspeller ger den.

dessutom finns inte nordsamisk (norge), bara (sverige) och (finland). what shall i do?”

Du har for gamalt system til å testa den nye installeraren:)

Børre skriv e-post til dei som har fått e-post om å testa beta-installeraren, og informerer om 3.0-versjonen og korrekte leksikon.

brukarstøtte i sommar

Inga er på arbeid fram til 19. juli, og Børre er attende 22. juli => vi har folk på arbeid heile sommaren som kan svara på spørsmål om slike dukkar opp.

Hugseliste for brukarstøtte:

Neste samling i Tromsø

  1. eller 3. veke i august. Sjur sender e-post når det er klart. Inga og Maja er enno på feire 1. veka, Thomas kan ikkje vera mykje på univ. 1. veka i august (dvs før skulestart).

Klaging

Oppmerking av skrivefeil

svårt error-markuppen, den har blitt ganska annorlunda sen sist jag høll på, och error-markup-sidan på Divvun stæmmer dåligt øverens med Ingás markup, enkelt exempel: enligt error-markup-sidan: 16:00¥(|16:00 rádjai), men Inga: 16:00¥(missing|16:00 rádjai)

∞-feil er ikkje dokukementert.

€(w,adj-adv
€(foreign
Lexical errors - wrong€(wrongPoS,correctPoS correct)
l (tjaktja rájes)£(case,nom-gen tjavtja rájes)

Kongruens og andre (morfo)syntaktiske feil trenger vi ikkje å prioritere så hårt: (Sån libá vuolggám)£(kongr|Sån la vuolggám) £(x|øljsøljfød)

Dokumentasjonen må oppdaterast! Inga gjer det neste veke.

Møter

Litt for mange møter

Korpus-arbeid