Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

Topp 3 sidan sist

Termwiki

Wikien er no operativ med “gamalt” termredigeringsgrensesnitt (ca 1 år gamalt). Vi legg inn nyaste versjon så fort vi har fått det. URL er:

[http://gtsvn.uit.no/termwiki]

Korpuskonvertering og -analyse

Børre har fått konto, men ikkje passord på Stallo. Tek kontakt med Steinar. Testar konverteringa så fort kontoen er operativ.

Analysen av heile korpuset går på ca 4 timer (ned frå 2 døgn). Konverteringa går no på maks 30 minutt (ned frå ca 1 døgn).

Risten2

URL for present test version (might not function all the time, it’s running on Tomi’s computer): [http://129.242.102.137:3001/]

TODO:

Bugzilla-status (open/crit-or-2)

Ymse

Samling i Tromsø 19.-23.8. (Sjur i Stockholm fredag 23.8. for å gjera ferdig kontrakt med Acapela)

denne veka

Nordplusmøte med Inga og Sjur: tysdag 13. kl. 13 Nordplusmøte med alle: onsdag kl. 12? Spør Elin og Hulda om det passar.

Neste møte

Tysdag 20.8. kl 9.15 i Tromsø.