Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Thomas

Borte: Tomi (ferie)

Saker:

Topp 3 sidan sist

nordplus

TTS

Kontrakt i boks!

termwiki-kurs

Børre jobbar vidare med å setja opp wikien. Vi får termar til kurset frå SD/Giellagáldu (via Bitte) - fleirspråkleg terminologi som er under arbeid.

Ymse

Møte om a-finale smi-namn på onsdag (?), ev. orientering om i-finale smi-namn til/med Trond og Lene.

Inga si datamaskin i permisjonstida - til Sandra eller Inga? SD pratar med Sandra, Inga sjekkar med høgskulen.

denne veka