Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Sjur, Thomas, Tomi

Borte: Maja (sjuk unge)

Saker:

Topp 3 sidan sist

nordplus

sluttspurt - retta dei siste feila, skriva ferdig dokumentasjon, rapport

TTS

utsett oppstart med 5 veker - fonetisk leksikon fyrste leveranse - vi treng tida

termwiki + Risten2

Børre jobbar med nyimport av uttrykka (termane), for å få små og store bokstavar korrekte. Wikimedia lagar automatisk store bokstavar, som gjer at alle termar ser ut som namn. Dette må endrast på, på ein eller annan måte:

grammatikkontroll

Francis arbeider med å få teknikken på plass - blå strek i LibreOffice. Linda kan ikkje byrja før 15. november pga ho må ta eit vikariat på IS. Fram til då tek vi nokre planleggingsmøte med Francis for å sjå at vi arbeider meir eller mindre i same retning.

Ymse

Stallo-konvertering

Fungerer. Inkluder gullstandard-filene òg, men berre dei med *.correct.* i filnamna. Analysen fungerer ikkje, Børre ser på det. Det konverterte korpuset finst på: /Users/hoavda/public/corp/

Facebook

Sjekk at spørsmål på Facebook har fått svar.

denne veka