Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Saker:

Møtefrekvens og møteopplegg

Kvar veke - korte oppdateringar, spørsmål som bør diskuterast vidare -> separate møte. Hugs å senda liste over arbeidstimar med oversikt over kva de har gjort for kvar veke.

Prosjekt utover våren

Andre ting

Ingen ting