Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Saker:

nytt frå Sjur

Situasjonsorientering

statusrapport frå alle

Børre

Det meste er under kontroll, dei aller fleste dokumenta er korrekte no. Ulike problem med titlar, forfattarfelt og dokumenttekst.

Usynlege orddelingsteikn og andre teikn deler orda i det konverterte materialet.

Merk: Orddeling bør konverterast til

Har ikkje sett på termwikien enno. Må prioriterast framover, frå neste veke.

Inga

Har jobba med missing-lista, 16 020 ord. Grupper med ord (lista etter frekvens):

Vanlege typos bør leggjast inn i leksikonet med +Err/Sub.

Maja

Tilbakemeldingar frå brukarane:

Har arbeidd med:

Sjur

Har arbeidd mykje med hfst-stavekontrollar og bygginga av slike i det siste,

Framover:

Tomi

Neste: skriv dokumentasjon for sátni.org-koden og korleis han kan testast.

Arbeid framover

Hovudprosjekt utover våren:

Neste møte

Måndag 17.3. kl 9.30