Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 12.5.2014

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi Borte: Thomas (sjuk)

Saker:

Kort sidan sist

Børre

Inga

Maja

*missinglist

Sjur

Tomi

Denne veka

Inga kjem onsdagskvelden.

Møte

tysdag:

onsdag:

torsdag: lingvistmøte med Sandra

Børre

Inga

Maja

Sjur

Tomi

Ymse

Ingen ting i dag.

Neste møte

Måndag 19.5. kl 9.30