Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 2.6.2014

Til stades: Børre, Inga, Maja, Sjur, Tomi Borte: Thomas (sjuk)

Saker:

Kort sidan sist

Børre

Inga

Maja

Sjur

Tomi

Err/Sub

Børre og Sjur ser på dette. Send e-post før og etter endringa, med oppmoding om å sjekka inn alle lokale endringar for å unngå konflikt.

Ferie

Namn Dato
Børre 23.juni-6.juli, 7. juli-20. juli, 25. august-31. august
Inga 21. juli-8. august
Maja 21.07-18.08
Sjur juli
Tomi 23.6-6.7 & 14.7-20.7 & 28.7-3.8

Hugseliste når andre er på ferie (og ikkje ein sjølv):

Vi må laga sjekkliste/vaktliste for ting som ein må passa på, og korleis ein får dei i gang igjen (i lag med Giellatekno).

Denne veka

Møte

Sjur: BAULT-seminar (HU) torsdag 8-13.

Børre

Inga

Maja

Sjur

Tomi

Ymse

Inga: 16. eller 17. juni avspasering

Neste møte