Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 10.6.2014

Saker:

Kort sidan sist

Børre

Inga

Maja

Sjur

Tomi

Ferieførebuingar

Hugseliste når andre er på ferie (og ikkje ein sjølv):

Vi må laga sjekkliste/vaktliste for ting som ein må passa på, og korleis ein får dei i gang igjen (i lag med Giellatekno).

Ting som må fungera heile tida:

Detaljar skal leggjast i “[Service Checks After System Restarts|/infra/system/ServiceChecksAfterSystemRestarts.html]”.

E-postlister for svn-innsjekking

Børre har byrja å sjå på det.

Denne veka

Børre

Inga

Maja

Sjur

Tomi

Ymse

Sjur er på arbeidsreise til Edmonton/Kanada 17.6.-25.6.

Neste møte

Kort lingvistmøte fredag: 27.6. kl 9.30, med fokus på overgangen til neste smj-lingvist.