Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Saker for resten av året:

Talesyntesetesting

Børre har laga Google-skjema for å vurdera stemmene. Skjemaet blir ferdig i dag, og vi legg ut lenke på Facebook.

Stavekontrolltesting, nye stavekontrollar og SLTC/NorWEST

Alle dreg som vil, Sandra, Sjur og Thomas har sagt ja.

Mål:

mobiltastatur

Mange smj-talarar vil bli meir glade for smj-tastatur (for datamaskiner) enn for ny stavekontroll! Det trengst Mac-tastatur, og god dokumentasjon for det tastaturet som finst i Windows i dag.

Oppdatert heimeside