Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 1.6.2015

Saker:

Status for stavekontroll-lanseringa

Status for språka

SMJ og SME klare.

Status for SMA: klar med unnatak av smi-saker, sjå neste punkt.

SMI, aka fellesnavn:

Det største opne spørsmålet er forslaga. Dette er avhengig av fungerande testar, og fungerande teknikk.

Integrering med vertsprogram:

Ávvir ynskjer seg stavekontroll via PHP5-integrering. Finsk stavekontroll har dei via PHP5-Voikko. Spørsmål:

Timeplan for lansering:

Status for sátni.org

Tomi arbeider med å oppdatera sátni.org. Ny versjon fungerer på Tomi si maskin (med Chrome), ikkje testa med Safari. Safari neste, deretter Firefox og Internet Explorer 9+.

Status for korpusarbeidet

Børre har vore på møte med Sametinget og SÁLAS (foreining for samiske aviser og forlag) 20. mai. Alle positive. SÁLAS-leiaren skulle senda brev til alle medlemmer. Børre fylgjer opp.

Børre har samla ein del kontraktar, Sandra kjempemykje i Tysfjord. Børre fylgjer opp kontraktane.

Sametinget skal senda brev til SÁ om samarbeid kring tekstinnsamling, slik at SÁ sender det meste av produsert tekst til Sametinget sitt korpus (dvs oss).

Børre har prata med Ávvir, og vi har fått alle tekstar til og med 2014. Børre arbeider med å leggja dei inn i korpuset. Dei ynskjer seg ein ny stavekontroll basert på Voikko, sjå lenger opp.

Status for tastaturarbeid

Prosjektet for å laga bordmaskintastatura er meir eller mindre ferdig, men må testast på alle plattformar og for alle språka våre.

Status for ny nettstad

divvun.org - Divvun-verkty for ikkje-samiske språk (divvun.no blir då reservert for samiske språk):

Sommarferier

Timeplan framover

Oppgåver utan fast dato:

Ymse