Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Status for arbeida våre

smj

Sandra: har rydda i smj-leksikon, ganske klar for å laga stavekontroll. Vil se gjennom numeralsfila først. smi-namn? Har rydda i smj-leksikon

make check - går gjennom med xerox? JA. make check - går gjennom med hfst? JA.

sme

make check - går gjennom med xerox? NEI. make check - går gjennom med hfst? NEI.

sma

Maja: legge inn fra missinglist + skrive notat ferdig om tilpassede citatlån smi-prop- foreløpig “ferdig” - untatt PIPPI-INAME, jfr. notat +bugger (sepå) (+ Jorun)

make check - går gjennom med xerox? Ja, men med nokre feil i YAML (XFAIL). make check - går gjennom med hfst? Ja, men med nokre feil i YAML (XFAIL).

satni.org

New version installed in gtlab, but no port open. What is the issue with the port? Tomi added iptables rule, iptables saved & restarted, but the port is still not open. Who can help you debug this? Ryan has been helping. What is url when it gets online? [http://gtlab.uit.no:8082/exist]

korpus

Ikkje noko spesielt nytt, har fått dvd frå Sandra. Avvir-materialet ligg hjå Børre, jobbar med å retta feil i skriptet for å leggja til nye korpusfiler.

grammatikkontrollen

Har jobba veldig mykje med dependens og valens, mykje nytte av det. Nye real word errors, har funne nye feiltypar.

stavekontroll

Nokre feil i Voikko har vorte retta. Det som manglar er:

Lanseringa utsett til etter sommarferien.

rapport frå Kanada

Utbyterikt og lærerikt.

Ferie og fråvær - felleskalender

Bruk dei nye felleskalenderane til å leggja inn møte og fråver, slik at alle kan sjå når ein er tilgjengeleg.

På Mac, bruk:

NB! iCal på Mac funkar ikkje!