Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Saker:

status for kvar enkelt

Børre

Linda

Maja

Forrige uke hadde vi MT-uke - jobber videre på det med:

  1. LRX: (hode, springe etc)
  2. #*-liste (når man jobber med #-liste forbedrer man også fst:en- ser at det mangler noen kasus ved f.eks: ehts: disse må jeg legge inn i fst + fortsette å jobbe med cmp.
  3. Lese lingvistisk litteratur: adposisjonern(sma: både gen,ack og nom ved preposisjoner) + cmp + passive verb: sidh, gidh,nidh,sovvedh og korte passiver
  4. Pendingtest: legge inn grammatiske konstruksjoner og regler
  5. Håper på liste fra Børre for å legge inn i bidix

Sandra

Sjur

Thomas

Tomi

innkjøp - alle tingar sjølve via bestillingswebb

Adresse: [https://uit.no/om/orakelet/frag?p_document_id=321499]

Neste Divvun-samling

6.6.-10.6., inklusive Kevin.