Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 3.10.2016

Saker:

Borte!

kort rapport frå alle

MAJA:

Duom:

Linda:

Sandra:

Tomi:

avtala møter utover veka

Sandra: normeringsvedtak og fst (spesifikt akronymer) - onsdag kl 9.00 Maja: cmp-noun og normering - tysdag kl 9.00

månadsrapportar

Send lenke, ikkje fil!

Ymse