Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 11.10.2016 kl 10.

Saker:

Kort rapport frå alle

Børre

Var på Svalbard tysdag-fredag. Sosialt på tysdagskvelden. Seminaret handla mykje om omlegginga av basen for studiefinansiering, frå studiepoeng til ferdige gradar.

Linda

Døme på feil syntaks ved derivasjonar:

Maja

Sandra

Sjur

Tomi

Planleggja resten av Tromsø-veka

neste Divvun-samling

Sandra har praksis veke 43-44, dvs. 24.10-4.11. Vi har ikkje fått dato for Jokkmokk. For mange ukjente faktorar enno til å bestemma, truleg ein av dei to siste vekene i november.

ev. andre saker

Maja lurte på om vi kunne gjera noko med umesamisk i Divvun. Umesamisk har eigen ortografi no, og dermed er det mogleg å laga normative verkty.

Felles tur i lysløypa torsdag 12.30.-13.30.