Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 27.10

Til stades: Børre, Duommá, Maja, Sandra, Sjur

Borte: Linda (ferie), Tomi (sjuk)

Saker:

Sidan sist

Børre

Børre set opp nattleg, automatisk installering på spellerservaren.

Sjur pratar med Tino om å gjera zhfst-filene tilgjengelege som ein del av dei nattlege bygga.

Duommá

Maja

Sandra

Sjur

Telefonnummer…

Skal til Anár

Johmohki reaisu jïh Anár

Børre, Sandra og Sjur har møte om presentasjonane i Johmohki jïh Anár torsdag ettermiddag neste veke.

Andre ting

SEE-modus

LexC-modusen for SEE (3.x) har vorte oppdatert for å gjera det lett å reformatera lexc-koden. Ikkje heilt ferdig enno, men fungerer.

Neste Divvun-samling