Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 3.11.

Til stades: alle!

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Linda

Vi slår av spellrelax heilt i grammatikkontrollen ein periode, og ser kva vi får for resultat.

Vi prøver å få Kevin til Tromsø til neste samling.

Maja

Sandra

Sandra: er det rett å omsetja namn? Kanskje eit separat møte om dette?

Sjur

Tomi

Børre, tomi og sjur held møte om serveren og stabilitetsproblem.

neste Divvun-samling

21.-25.11, med Kevin. Vi klatrar onsdag ettermiddag.