Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 24.11.

Til stades: Børre, Duommá, Kevin, Linda, Maja, Sandra, Sjur, Tomi

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Kevin:

Linda

Maja

Sandra

Sjur

Tomi

Sandra + Børre: rapport frå Jåhkåmåhkke

Problem som vart identifisert:

Bra tur, fekk gjort mykje, folk nøgde. Vi må laga nye og oppdaterte videoar, med tale. Treng vi laga ei brosjyre/handbok?

Sjur: Anár

Folk svært glade for stavekontrollane, særleg den nye for skoltesamisk. Problem med satni.org under demoen:

Linda + Kevin: grammatikkontrolldemo

Dei demonstrerte demoen :-) (ein treng passord for å koma inn, spør Kevin).

Arbeid framover

Ymse

Ingenting.