Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 13.12.

Til stades: alle (Børre over nett), Lene og Trond på punktet om Tråante

Saksliste

Rapportar

Børre

Duommá

Linda

Majas plan

Sjur

Tomi

Tråante 2017

Maja har prata med John Trygve Solbakk, han føreslår Trondheim folkebibliotek

Tema: Giellatekno & Divvun: lansering av MT + presentasjon av de andre verktøyene

Ja takk til dette + spørsmål om det finst andre ppassande rammer for ein grundigare presentasjon.

Sjur skriv til John Trygve og Ida Marie Bransfjell.

Dei som dreg (minimum): Børre, Maja, Sandra, Sjur, Tomi (frå 7.2.)

Stavekontrollar

Sjur lagar ein sleppkandidat denne veka.

Jula